Remissvar för utredningen Alkoholreklam i sociala medier m.m.

Yttrande från Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier avseende SOU 217:113. Alkoholreklam i sociala medier m.m.

Läs hela remissvaret här:

Remissvar från Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier avseende SOU 217-113