Anmälan som utställare till leverantörsmässan 27 mars 2020

Företag (obligatorisk)

Kontaktperson (obligatorisk)

E-mail (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Deltagande på mässan kostar 8 000 SEK och faktureras i efterskott. Extra deltagare på lunch, bryggeribesök och middag betalar 450 SEK per person.

Faktureringsadress

Personal på mässan (antal)

Lunch (antal) (1 pers ingår)

Middag (antal) (1 pers ingår)

Besök på Nyköping Brewing (antal) (1 pers ingår)

Allergi/Specialkost

Övriga upplysningar