Medlemsskap

Vi välkomnar nya medlemmar!

För att kunna ansöka om medlemskap i föreningen ska bryggeriet vara igång med produktion av öl i egen regi. Man ska också vara oberoende, vilket innebär att man inte ägs eller delägs av ett stort bryggeri. Kort sagt; man ska kunna åtnjuta differentierad alkoholskatt enligt vårt förslag och så som EU definierar förmånstagarna.

Medlemsansökan går till så här:

Styrelsen behandlar inträdesansökningarna så snart det är möjligt, sedan meddelas bryggeriet och kan börja delta i föreningens aktiviteter, såsom årsmöte, medlemsaktiviteter osv. På årsmötet har varje medlemsbryggeri en röst, oavsett storlek på serviceavgiften, vilket vi vill framhålla som mycket viktigt ur ett demokratiperspektiv.

2020
Styrelsen har beslutat att inte fakturera några medlemsavgifter för 2020 på grund av rådande omständigheter. Givetvis gäller detta också inträdesavgiften, som inhiberas för 2020.

2021
På årsmötet den 9 oktober beslutade föreningen att medlemsavgiften för år 2021 blir 1000 SEK plus en serviceavgift som beror på produktion, se tabellen nedan.

Välkomna till föreningen!

Johan Håkansson, Ängöl AB, Kalmar
Ordförande i föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier

Medlemsuppgifter mall 2019