Medlemsskap

Vi välkomnar nya medlemmar!

För att kunna ansöka om medlemskap i föreningen ska bryggeriet vara igång med produktion av öl i egen regi. Man ska också vara oberoende, vilket innebär att man inte ägs eller delägs av ett stort bryggeri. Kort sagt; man ska kunna åtnjuta differentierad alkoholskatt enligt vårt förslag och så som EU definierar förmånstagarna.

Medlemsansökanfyll i detta formulär

Styrelsen behandlar inträdesansökningarna så snart det är möjligt, sedan meddelas bryggeriet och kan börja delta i föreningens aktiviteter, såsom årsmöte, medlemsaktiviteter osv. På årsmötet har varje medlemsbryggeri en röst, oavsett storlek på serviceavgiften, vilket vi vill framhålla som mycket viktigt ur ett demokratiperspektiv.

2021
På årsmötet den 9 oktober 2020 beslutade föreningen att medlemsavgiften för år 2021 blir 1000 SEK plus en serviceavgift som beror på produktion, se tabellen nedan. Alla nya medlemmar betalar den lägsta avgiften 1000 SEK i medlemsavgift plus 1000 SEK i serviceavgift första medlemsåret, oavsett storlek på produktionen.

Välkomna till föreningen!

Erik Frithiof, Hyllie Bryggeri
Ordförande i föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier