Anmälan till årsmöte och utbildning 4 juni 2021

Företag (obligatorisk)

Deltagare 1, namn (obligatorisk)

Deltagare 2, namn

E-mail till kontaktperson (obligatorisk)

Namn på kontaktperson (obligatorisk)

Telefon till kontaktperson (obligatorisk)

Antal platser på bussen ToR hotellet i Borlänge-Oppigårds (antal)

Middag, antal

Allergi/Specialkost, ange antal och vad

Övriga upplysningar