Om föreningen

Människan har bryggt öl i tusentals år. Fram till slutet på 1700-talet bryggdes öl uteslutande där det dracks – hemma eller på värdshuset. Från slutet av 1900-talet blev öltillverkning tyvärr en storskalig och likriktad processindustri utan fokus på smak och förändring och så såg det ut i hela världen.

Ölfestivalen Stora öl – små bryggerier, Köping 2013.

Ölfestivalen Stora öl – små bryggerier, Köping 2013.

Som motreaktion till det återuppstod en småskalig och hantverksmässig tillverkning av smakrik öl i många länder, tack vare små entusiastiska ölbryggerier som värnar om ölet och dess tradition. Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier samlar svenska småbryggerier under ett tak och gör allt för att bryggerierna ska kunna fortsätta bidra med stor smak och variation till allas glädje. Varje dag – med varje brygd.

Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier bildades i november 2008 av tolv bryggerier med gemensam syn på ölkultur och samarbete mellan kollegor. Idag består föreningen av över 130 medlemsbryggerier från Luleå i norr till Smygehuk i söder. Lista över medlemmar.

Årsmöte med studiebesök på Nyköping Brewing