Förslag på krisåtgärd

Tillsammans med tre regionala branschföreningar; Gothenburg Brewers Guild, Stockholm Brewers United och Skånes Dryckesproducenter, går föreningen nu ut med ett konkret förslag, inklusive finansiering, på hur regeringen kan underlätta för landets småbryggerier att ta sig igenom den pågående krisen. 

Det temporära förslaget bygger på EU:s möjlighet att låta små bryggerier få reducerad alkoholskatt. Läs hela förslaget här:

Gemensamt förslag på temporär skattedifferentiering

Det är beklagligt att Sverige inte redan har infört differentierad alkoholskatt för landets småbryggerier, så som nästan hela övriga Europa. Det hade underlättat för branschen nu. Föreningens krav på att införa åtgärden permanent kvarstår och därför presenteras idag 2020 års version av rapporten “En differentierad alkoholskatt”.

En differentierad alkoholskatt v2020

Ge branschen en möjlighet för kortsiktig överlevand med vårt temporära förslag, och nyttja den tiden för att utvärdera åtgärden inför ett permanent införande enligt vårt långsiktiga förslag, kräver Johan Håkansson, Ordförande i föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier.