Grannländer i öst och väst inför differentierad alkoholskatt

Reducerad alkoholskatt för småbryggerier är snart verklighet i hela Europa med i stort sett bara Sverige undantaget.

I sommar har Litauen röstat igenom en lagändring som innebär ölbryggerier med en produktionsvolym på upp till åtta miljoner liter årligen får alkoholskatten reducerad med 50% på den första miljonen liter. Litauen har tre stora bryggerier och 58 små. De små står dock bara för fem procent av den totala volymen, varför intäktsbortfallet för statskassan i sammanhanget blir litet, 2,4 miljoner euro per år.  Genom reformen stimuleras näringslivet på den litauiska landsbygden och man slår vakt om bryggartraditionens kulturhistoriska värde. Politikern bakom förslaget, Mykolas Majauskas, konstaterar också att små bryggerier har ett betydligt högre literpris än de stora, och i högre grad säljs på restauranger, vilket drar in mer moms till statskassan för varje såld öl.

På Island behandlar Alltinget just nu en resolution om lagförändring. Island har haft västvärldens mest restriktiva alkoholpolitik och mellan 1915 – 1989 var öl totalförbjudet i landet. Lagförändringen på Island, som just nu är ute på remiss, handlar om reducerad alkoholskatt för småproducenter av såväl öl som sprit. Ett ölbryggeri med en årsvolym på max en miljon liter ska få 50 % reducerad alkoholskatt på öl upp till vol 6% och 35 % reduktion i intervallet 6-10 vol %. Dessutom innebär lagändringen att det ska bli tillåtet att sälja dryckerna direkt från produktionsstället. Island har ett alkoholmonopol precis som Sverige, varför reformen är extra intressant för oss att titta på. Nu återstår det att se om reformen vinner laga kraft och Sverige hamnar ännu mer på efterkälken i Europa vad det gäller dessa frågor.

Läs föreningens rapport om differentierad alkoholskatt.