Interpellationsdebatt – En differentierad alkoholskatt

Johan Håkansson, ordförande i föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier

En differentierad alkoholskatt – Interpellationsdebatt mellan Tobias Andersson (SD), Jan R Andersson (M) och finansminister Magdalena Andersson (S)

I debatten i Riksdagens kammare framkommer det att finansministern inte står i begrepp att se över möjligheten till en differentierad alkoholskatt för små oberoende bryggerier.

– Det är beklagligt att finansministern väljer att se frågan som alkoholpolitisk när den snarare är näringspolitisk, säger Johan Håkansson, ordförande i föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier.

Under debatten framkommer det att finansministern inte har läst föreningens rapport. Trots det antyder hon att rapporten utgör ett inspel från näringslivet i motsats till “vanligt folk” och att siffrorna inte går att lita på.

– Jag hade inga förhoppningar om att finansministern skulle nappa på detta förslag efter en interpellation från oppositionen, men jag hade åtminstone hoppats att hon skulle läsa rapporten och förstå att den i allra högsta grad kommer från “vanligt folk” nämligen alla vi småbryggare som sliter runt om i landet, säger Johan Håkansson. Men det finns andra politiska vägar för den här frågan som jag bedömer som mer framkomliga, fortsätter Håkansson.

I debatten insisterar Jan R Andersson på att finansministern ska fundera över frågan vid julbordet över ett glas hantverksproducerad öl och finansministern replikerar med att hon har tillgång till ett öl uppkallat efter stadsdelen där hon bor. Vi gissar att det är Skuru Session IPA från Nacka Bryggeri hon avser. Skål Magdalena, hoppas det smakar!

Hela debatten kan ses här: http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/en-differentierad-alkoholskatt_H710156