Make beer – not war

Regeringen har nyligen gått ut med att de vill höja punktskatten på alkohol för att finansiera ökade anslag till försvaret. Enligt beräkningarna är det tänkt att landets producenter och importörer av alkohol ska bidra med drygt en halv miljard kronor per år från 2023 för att rusta försvaret. Frågan vi genast ställer oss är varför regeringen vill att svenska småbryggerier ska beskattas ännu hårdare för att finansiera en ökad försvarsbudget?

Redan idag är skatteutgifterna en av de tyngsta ekonomiska bördorna för svenska hantverksbryggerier. Alkoholskatt, moms och Systembolagets påslag utgör i snitt 610 kronor per liter ren alkohol för småbryggerierna, att jämföra med 361 kronor för stora svenska bryggerier (se länk nedan). Den höga punktbeskattningen på alkohol hämmar tillväxt och utveckling i en hel bransch, där många av företagen dessutom är verksamma på landsbygden. Marginalerna är redan hårt pressade, och konkurrensen mot utländska bryggerier kommer att hårdna ännu mer i och med den planerade höjningen. Särskilt då Sverige, som ett av bara två länder i EU, ännu inte har genomfört en differentiering av alkoholskatten som ger små producenter en lägre alkoholskatt för att minska den snedvridna konkurrensen i bryggeribranschen.

Men det mest bekymrande är dock hur regeringen använder punktskatten på alkohol för att täcka upp hål i budgeten. Tanken med en punktskatt på just alkohol är att man genom den ska kunna styra priset på öl, vin och sprit för att därmed hålla nere konsumtionen – en folkhälsotanke alltså. Steget från beskattning som en del av folkhälsoarbetet, till att den ska finansiera ökade försvarsanslag känns minst sagt långsökt.  Regeringen visar med sitt förslag både en brist på insikt i villkoren för svenska hantverksbryggerier, och på en skenhelig inställning till syftet bakom punktskatten på alkohol.

Vi vill förtydliga att vi inte har några åsikter vad gäller nivån på Sveriges försvarsbudget. Däremot vänder vi oss emot hur regeringen planerar att finansiera en ökad försvarsbudget genom att beskatta en redan hårt beskattad bransch ännu hårdare. Ge oss istället en möjlighet att konkurrera på samma villkor som våra kollegor i resten av Europa och genomför en differentiering av alkoholskatten.

https://www.sverigessmabryggerier.se/site/wp-content/uploads/2019/10/En-differentierad-alkoholskatt-v2020.pdf