Officiellt uttalande från Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier i frågan om krogavtal

Vi har ställt frågor till våra medlemmar, ca 150st, vilka 10 stycken fokusområden som dom anser vara viktigast för föreningen och styrelsen att arbeta med kommande åren. På andra plats, efter differentierad alkoholskatt, men före gårdsförsäljning, kom frågan om krogavtalen.

Alla fokusområden har en tillsatt arbetsgrupp och för den högt prioriterade frågan om krogavtalen ansvarar Jonas Kandefelt. Jonas har en lång bakgrund och erfarenhet av bryggeribranschen med fokus på restaurang. Han har som nyckelkundssäljare på Spendrups under åren 1995–2000, VD för Nils Oscar i 11 år och nu som ägare av Nyköping Brewing skaffat sig stor kunskap om hur restaurangmarknaden och krogavtalen är uppbyggda och hur dessa påverkar marknaden, för såväl stora som små aktörer.

Föreningens inställning till krogavtalen är att dessa krogavtal kraftigt hämmar utvecklingen av den växande bryggerimarknaden, då små bryggerier inte har samma möjlighet till att sälja sina produkter på en öppen marknad. Dom stora bryggerierna har genom sina krogavtal och utlåning av stora förskottsbonusar/rabatter i stor omfattning stängt möjligheterna för detta. I Göteborg har storbryggerierna genom krogavtal en andel om 93% av fatölsvolymerna.

Storbryggerierna eller andra stora aktörerna, för dom kan vara andra än producerande bryggerier, tecknar avtal med restauranger och förskotterar bonus/rabatter på i många fall hela avtalsperioden 3-4 år. I många fall är avtalen skrivna på volymer som inte alltid överensstämmer volymmässigt med verkligheten. Kontentan av detta är att restaurangerna blir upplåsta på en längre tid än vad avtalen egentligen är skrivna på och detta försvårar markant möjligheterna för andra aktörer att sälja på dessa restauranger, då dessa inte kan uppfylla volymkraven mot deras huvudleverantör – storbryggeriet. Dessutom är det väldigt svårt för en restaurang att bryta ett ingånget avtal och det finns många exempel på att krogavtal följer med till nya ägare när restaurangerna överlåtes vid försäljning.

Föreningen ser med tillförsikt an konkurrensverkets utredning av frågan och bistår med så mycket information och kunskap vi kan för att få till en ändring gällande krogavtalen. Föreningens ståndpunkt är inte att se ett totalförbud mot krogavtal men något måste förändras då konkurrensen så uppenbart är snedvriden och hämmande. Föreningen hoppas att konkurrensverket kan komma fram till att krogavtal endast får skrivas för en viss volym exempelvis 70-75% av restaurangens totala ölvolym. Föreningen skulle även vilja se att frågan om utlåning och även den kontroversiella frågan att avtal med fortlöpande skulder kan skrivas över till en ny ägare, ska utredas.

Föreningen menar att det även borde ligga i storbryggeriernas intresse att minska volymmålen, då utlåningen då skulle kunna minska med motsvarande andel. Idag uppgår utlåningen till ca 1 miljard kronor och om avtalen endast skulle få skrivas på 70% av volymen skulle, i praktiken, utlåningen kunna minskas med 300 miljoner kronor, vilket borde vara av intresse för dom storbryggerierna.

För frågor, vänligen kontakta Jonas Kandefelt på jonas@nykopingbrewing.se