Pressrelease – Differentierad alkoholskatt

Outnyttjade EU-regler slår ut svenska småbryggerier

Antalet små bryggerier har tiofaldigats sedan 2009 men bryggerierna förblir små eller växer långsamt. Konkurrensen från utlandet och från de största svenska bryggerierna är stenhård och allt fler hantverksbryggerier lägger nu ned verksamheten. Det visar en ny rapport från Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier som även lägger fram ett förslag på hur utvecklingen kan vändas.

Stora svenska och utländska bryggerier drar nytta av sin storlek och kan sälja sin öl billigt. Små bryggerier har svårt att konkurrera på grund av sina högre tillverkningskostnader per liter öl. De snedvridna konkurrensvillkoren slår mot de små bryggeriernas tillväxt och lönsamhet. Endast två svenska hantverksbryggerier har lyckats nå en produktion över 1 miljon liter öl per år, Oppigårds i Ingvallsbenning och Poppels i Jonsered. Detta kan jämföras med Sveriges största svenska bryggeri Spendrups som säljer nästan 60 miljoner liter öl enbart på Systembolaget.

– Det första ölet bryggdes 2004, säger Björn Falkeström grundare av Oppigårds. Det har tagit 15 år av hårt arbete för att nå en produktion över 2 miljoner liter.

För att stötta små bryggerier har EU ett undantag som ger små bryggerier en möjlighet att betala lägre alkoholskatt. Alla EU-länder och Norge använder sig av detta undantag. Förutom Sverige och Italien. Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier föreslår att även Sverige inför ett stöd enligt EU:s regler. Detta förbättrar de små bryggeriernas tillväxt- och exportmöjligheter. Förslaget kostar 53 miljoner kronor eller 0,35 promille av de totala punktskatteintäkterna från alkohol.

– Det är en märkligt att svenska politiker väljer bort möjligheten att använda sig av EU:s regler för att stimulera svensk tillväxt, export och sysselsättning, säger Johan Håkansson ordförande i Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier och grundare av Ängöl i Kalmar. Särskilt när stödet nästan helt och hållet går till småföretag i glesbygd.

Hantverksbryggerier är uteslutande småföretag och Sveriges fyra största hantverksbryggerier har mellan 10 och 20 anställda. De små bryggerierna är väl spridda i Sverige och finns många gånger i små orter eller i glesbygd. Småbryggerierna menar att en lägre skatt främst läggs på investeringar i utrustning och personal. Förslaget är således ett riktat stöd till småföretag i glesbygd och ett stöd till småföretag som vill öka sin export genom att anställa fler.

– Ett stöd på samma villkor som i övriga Europa gör det möjligt att ta ut lön för allt oavlönat arbete vi lägger ned och satsa ännu mer på tillväxt. Det säger Fredrik Helgesson grundare av Nättraby Kvartersbryggeri, ett av Sveriges minsta bryggerier utanför Karlskrona.

Johan Håkansson

Ordförande Föreningen Sveriges oberoende småbryggerier och VD Ängöl AB

0733 46 00 33

johan@angol.se

 

https://www.sverigessmabryggerier.se/

Rapporten och förslaget i sin helhet kan hämtas här

pressrelease