Utbildning och årsmöte

Foto: Bosse Bergenståhl, Lundabryggeriet

Fredagen 4 juni samlades ett femtiotal medverkande från föreningen i Dalarna i strålande solsken. Dagen började med ett besök på Oppigårds bryggeri som varit medlem i föreningen sedan starten.

Besöket hade fokus på miljö- och vattenrening. Besökarna delades upp i tre grupper där en grupp fick börja lektion av Björn Falkeström i hur man som bryggeri kan driva sitt eget reningsverk för att rena spillvattnet från verksamheten. Nästa station var visning av det nya bryggeriet samt surölslagret av Sylvia Falkeström. Den tredje stationen var förfriskningar från bryggeriet och möjlighet att stilla hungern med en baguette. Efter tre timmars besök rullade bussen mot Borlänge där föreningens trettonde årsmöte tog vid.

Vid årsmötet behandlades tre motioner; rabattavtal för inköp av råvaror och förnödenheter, jämställdhet och diskrimineringsförebyggande arbete och att föreningen ska utveckla kommunikationen och varumärket. Slutligen valdes en ny styrelse. Till ny ordförande valdes Erik Frithiof (Hyllie Bryggeri) som efterträder Johan Håkansson (Ängöl) på den posten, medan Johan stannar som ledamot i styrelsen. Övriga ledamöter i styrelsen är Anette Pålsson (Grästorps Bryggeri/Lilla Edet Bryggeri), Hans Skan (Wermlands Brygghus), Philip Hafstad (Svartbergets Fjällbryggeri), Jonas Kandefelt (Nyköping Brewing Company), Christian Figved (AKiA Brygghus), Christoffer Ljunggren (Klackabackens Bryggeri) och Daniel Granath (Poppels Bryggeri).

Foto: Bosse Bergenståhl, Lundabryggeriet

Foto: Bosse Bergenståhl, Lundabryggeriet