Årsmöte 4 juni – anmälan

Styrelsen (Christoffer Ljunggren saknas)

Fredagen den 4 juni håller vi årsmöte och utbildning hos Oppigårds Bryggeri i Hedemora.

Tema på utbildningsdagen är Miljö/avloppsrening.

Anmäl dig här.

 
Agenda 4 juni:
11:30 Incheckning för de som ansluter i Borlänge (det går också ansluta direkt på plats hos Oppigårds)
12:00 Avresa till Oppigårds med gemensam buss
12:45 Ankomst Oppigårds, indelning i grupper (3-4 beroende på antalet deltagare)
13:00 Visning av Bryggeri/Reningsverk mm. (en grupp hamnar på kaffestation med macka)
16:00 Avresa från Oppigårds
16:45 Ankomst Hotel Gustaf Wasa
17:00 Årsmöte
18:30 Årsmötet avslutat, 30 min fritid för dusch etc.
19:00 Middag