Studiebesök på Viking Malt

Den 14-15 februari 2019 arrangerade föreningen ett studiebesök till Viking Malt i Lahti, Finland. Ett 25-tal medlemmar var med och lärde sig nyheter om malt, såg maltfabriken och besökte två hantverksbryggerier i närområdet.

“Jag tyckte besöket i Finland var mycket givande. Att lära sig förstå hela maltanalysen som medföljer varje sändning av malt till exempel. Därtill var det ju ett ypperligt tillfälle att spendera tid med andra bryggare och resonera och reflektera över vår bransch under trevliga former.” säger Johan på Ängöl.

“Verkligen en lärorik övning om malt” säger Hans på Wermlands Brygghus.

Det var Maku Brewing och Suomenlinnan Panimo som vänligt tog emot oss i sina respektive bryggerier. Alla har vi ju samma situation och frågeställningar och det är alltid spännande att få se hur andra löser saker och ting.

Under dagarna fick medlemmarna också många möjligheter att lära känna varandra – en bra grund för framtida samarbeten t ex.